Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor buyarra.com

Deze website wordt beheerd door buyarra.com. In de gehele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar buyarra.com. Sellerro.com biedt alle informatie, tools en diensten beschikbaar op deze website aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, accepteert u onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, wederverkopers en/of medewerkers zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Voor zover deze Gebruiksvoorwaarden moeten worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Op alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. U kunt de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, aanvaardt u onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink toegankelijk zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, wederverkopers en/of medewerkers zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Voor zover deze Gebruiksvoorwaarden moeten worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Op alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. U kunt de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, aanvaardt u deze wijzigingen.

Onze winkel bevindt zich op Shopify Inc. zij voorzien ons van een online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, erkent u dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze website door uw minderjarige familieleden. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en geen wetten in uw rechtsgebied schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten, wanneer u de dienst gebruikt. U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard overbrengen. Schending of overtreding van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 – VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (inclusief creditcardinformatie) niet ongecodeerd kan worden verzonden en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om tegemoet te komen aan en aan te passen aan technische vereisten voor netwerk- of apparaatconnectiviteit. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer deze via een netwerk wordt verzonden. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De kopjes in deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet anderszins van invloed op of beperken deze Voorwaarden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJS

Wij behouden ons het recht voor om de prijs van onze producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet verantwoordelijk tegenover u of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing).

Sommige producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat uw schermweergave in elke kleur nauwkeurig is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor het aantal producten of diensten dat wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Alle aanbiedingen voor een product of dienst op deze website zijn ongeldig indien verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst vanaf of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die zijn geplaatst met hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, handelaren of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen bieden “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid als gevolg van of in verband met uw gebruik van hulpmiddelen van derden. Uw gebruik van hulpmiddelen die via de Website worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden van de desbetreffende hulpmiddelen van derden. Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Website aanbieden (waaronder de introductie van nieuwe hulpmiddelen en hulpmiddelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

SECTIE 8 – LINKS NAAR DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze Website kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garanties en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiaal of websites van derden of voor materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of persoonlijk letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de procedures van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u transacties uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan derden.

SECTIE 9 – GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN.

Als u bepaalde specifieke bijdragen (bijvoorbeeld opmerkingen, feedback, ideeën, suggesties, plannen of ander materiaal) op ons verzoek of zonder ons verzoek bij ons indient, gaat u ermee akkoord dat wij deze te allen tijde onbeperkt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet en hebben geen verplichting (1) om enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om enige compensatie te betalen voor enige Opmerkingen; of (3) om te reageren op enige Opmerkingen. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij onwettig, inbreukmakend, bedreigend of lasterlijk achten.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt via de winkel, is deze onderworpen aan ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen ook niet dat de resultaten die uit het gebruik van de Dienst worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen, opschorten of beëindigen, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor dergelijke wijzigingen, opschortingen of beëindigingen.

U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van de Dienst en alle via de Dienst geleverde producten en diensten op uw eigen risico zijn. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst worden geleverd, worden “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” aangeboden, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Wij doen geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of andere schending van rechten.

In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winsten, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht de oorzaak, inclusief nalatigheid, contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Dienst of een product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim die verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of een inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 – SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Avilya en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij bevatten door verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – AFDWINGBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin van kracht zijn voor zover de wet dat toestaat, en zal het niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze secties beschrijven de beperkingen van aansprakelijkheid en garanties, evenals de vrijwaring voor claims, om Avilya te beschermen tegen aansprakelijkheid voor eventuele problemen of onnauwkeurigheden op de website en om ervoor te zorgen dat gebruikers de website niet misbruiken of onrechtmatig gebruiken. Het is altijd belangrijk om de gebruiksvoorwaarden van een website te lezen en te begrijpen voordat u deze gebruikt.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van beide partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.

Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat u niet voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, of indien wij vermoeden dat u niet voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging en/of uw toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kan dienovereenkomstig worden ontzegd.

ARTIKEL 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door ons, houdt geen afstand van dit recht of deze bepaling in.

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met enig ander beleid of operationele regels die door ons zijn geplaatst op deze Site of in verband met de Dienst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons met betrekking tot de Dienst.

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet in het nadeel worden uitgelegd van de partij die deze voorwaarden heeft opgesteld.

SECTIE 18 – WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van of toegang tot onze website of dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u die wijzigingen accepteert.

SECTIE 19 – CONTACTGEGEVENS

Contact e-mail:

support@buyarra.com

SECTIE 20 – GARANTIE

Voor de producten geldt een garantie van 2 jaar in overeenstemming met de Duitse verkoopwet. Deze garantie geldt voor alle software-, materiaal- en fabricagefouten.

Eventuele klachten over defecten en gebreken moeten binnen een redelijke termijn na ontvangst van de goederen aan Avilya worden gemeld. Tenzij anders overeengekomen, beschouwen wij een redelijke termijn als een maximum van drie maanden. Wij vergoeden redelijke verzendkosten.

Klachten sluiten het recht op garantie uit indien de artikelen onjuist of ongebruikelijk zijn behandeld.

Bensastyle zal redelijke retour verzendkosten betalen.

SECTIE 21 – FACTURATIE INFORMATIE

Ons doel is om u te voorzien van de beste verzendmethode, ongeacht waar u woont. Elke dag bedienen we honderden klanten over de hele wereld, zodat we u altijd kunnen voorzien van het hoogste niveau van responsiviteit.

Levertijd = 1-2 werkdagen verwerkingstijd + levertijd. U kunt de verzendoptie / vervoerder met verzendkosten en levertijd zien wanneer u uitcheckt.

◆ Als u kiest voor gratis verzending, zorg dan voor voldoende tijd als u uw bestelling nodig heeft voor evenementen op een specifieke datum.

◆ De tracking link voor uw zending wordt naar u gemaild zodra uw bestelling is verzonden.

U kunt uw bestelling annuleren voordat wij deze versturen.

Hoewel we alle redelijke middelen zullen gebruiken om ervoor te zorgen dat uw bestelling binnen een bepaalde tijd wordt geleverd, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor late leveringen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle. Wij zullen ons best doen om u te informeren over eventuele onverwachte vertragingen.

Gratis verzending garandeert geen levertijd en kan worden vertraagd als gevolg van douane-inklaring, vooral tijdens feestdagen.

SECTIE 22 – LEVERTIJD

Standaard levering duurt meestal 3-5 werkdagen.

Snelle levering duurt meestal 2-3 werkdagen.

DHL express levering duurt meestal 1-2 werkdagen.

SECTIE 23 – VERZENDKOSTEN

Standaard verzending

De verzendkosten bedragen $6,95 voor bestellingen onder $79.

Wij bieden wereldwijd gratis verzending voor bestellingen van meer dan $79.

Snelle verzending

De verzendkosten voor expresverzending bedragen $14,95.

DHL Express-verzending

De verzendkosten voor DHL Express-verzending bedragen $24,95.

SECTIE 24 – FAQ

  1. Kan ik mijn leveringsadres wijzigen nadat ik een bestelling heb geplaatst?

Uw leveringsadres kan niet meer worden gewijzigd nadat u een bestelling hebt geplaatst. Voordat wij uw bestelling echter verzenden, zullen wij ons best doen om u te helpen uw afleveradres te wijzigen. Zorg er dus voor dat uw afleveradres correct is en als u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

  1. Hoe kan ik mijn bestelling volgen?

Zodra uw bestelling is verzonden, krijgt u een volgnummer toegewezen. U kunt uw bestelling volgen op onze bedrijfswebsite met het opgegeven volgnummer.

Het kan 48 tot 72 uur duren voordat de trackinginformatie is bijgewerkt.

  1. Betaalkaart?

Uw betaalkaart wordt belast nadat u door de kassa bent gegaan en op de koopknop hebt geklikt.

AFDELING 25 – Retourbeleid

Bedankt voor het winkelen bij buyarra.com.

Alle bestellingen kunnen binnen 30 dagen na de leveringsdatum worden geretourneerd of geruild.

Alle geretourneerde / vervangen artikelen moeten gevouwen, onbeschadigd en ongewassen worden geretourneerd en alle originele labels moeten in de originele verpakking aanwezig zijn.

Neem contact met ons op voor het retour-/omruilformulier voordat u het retourproces start.

Retour- en omruilproces:

Stap 1: Neem contact op met onze klantenservice op support@buyarra.com om een vervangings-/omruilformulier aan te vragen.

Stap 2: Volg de instructies op het retour-/omruilformulier om het pakket te verpakken en terug te sturen.

Stap 3:

a) Terugbetalingen worden uitgegeven wanneer wij het retourpakket ontvangen en bevestigen. Als uw oorspronkelijke betalingsmethode een creditcard is, kan het 1 tot 2 weken duren voordat de bank de terugbetaling heeft verwerkt.

b) Het nieuwe pakket wordt verzonden zodra wij het retourpakket hebben ontvangen en bevestigd.

Annulering:

Normaal gesproken worden al onze bestellingen binnen 24 uur verzonden, zelfs binnen enkele uren.

Als u uw bestelling annuleert voordat het pakket is verzonden, brengen wij 10% van uw bestelling in rekening als annuleringskosten, inclusief verwerking en opnieuw vullen.

Zodra uw pakket is verzonden, kunnen we uw bestelling niet annuleren en een terugbetaling regelen. Wij hopen dat u dit kunt begrijpen.

AFDELING 26 – Belasting op de toegevoegde waarde (BTW)

Wij respecteren de richtlijnen voor verkoop- en gebruiksbelasting van elke staat, zoals bepaald door het bestemmingsadres van uw zending. Wanneer u naar de kassa gaat en uw leveringsinformatie bevestigt, worden eventuele toepasselijke kosten berekend op uw totale waarde van de goederen. Bovendien zal het orderbedrag bij het afrekenen de geschatte belasting weergeven. De werkelijke kosten voor uw betaalwijze weerspiegelen alle toepasselijke staats-, lokale en plaatselijke belastingen en worden berekend wanneer uw bestelling wordt verzonden.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of twijfels heeft, kunt u een e-mail sturen naar support@buyarra.com.